Nordland

Nasjonalforeningen Øksnes demensforening

Nasjonalforeningen Øksnes demensforening arrangerer blant annet åpne informasjonsmøter om demens, og kafetreff for beboere på Myreheimen og Alsvågheimen.

Foreningen har også gjennomført pårørendeskole i samarbeid med kommunen. I etterkant av pårørendeskolen ble det også holdt samtalegrupper hvor pårørende til personer med demens kunne utveksle erfaringer.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen i vår demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Dag Jørn Nilsen - tlf: 948 99 481, epost: dag.jorn.nilsen@vkbb.no