Nordland

Nasjonalforeningen Sørfold demensforening

Nasjonalforeningen Sørfold demensforening er et aktivt lag som jobber for et bedre tilbud for personer med demens. Dette gjør de gjennom å være med på et mer demensvennlig samfunn og Aktivitetsvenn.

Dagtilbudet
Demensforeningen deltar i kommunens dagaktivitetstilbud to ganger i uka. Da stiller de blant annet med mat, kaffe, trim, høytlesning og sang.

Et mer demensvennlig samfunn
Laget arbeider for at kommunen deres skal bli mer demensvennlig, og de har vært med på å arrangere kurs for servicenæringen.

Aktivitetsvenn
Sørfold demensforening samarbeider med kommunen om Aktivitetsvenn, som er et fritidstilbud for personer med demens i samarbeid med frivillige.

Demensaksjonen
Foreningen er aktiv under Nasjonalforeningens demensaksjon hver høst. Da samles det inn penger til forskning på demens og lokale aktiviteter for personer med demens.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Sørfold demensforening!

For mer info, kontakt leder Anne Pettersen - tlf: 930 25 903, mail: anne.pettersen@sorfold.kommune.no