Nordland

Nasjonalforeningen Sortland demensforening

Nasjonalforeningen Sortland demensforening jobber for å bedre tilbudene for personer med demens og pårørende i kommunen. Dette gjør de blant annet ved å engasjere seg i pårørendeskole og Aktivitetsvenn.

Pårørendeskole

Demensforeningen har ved flere anledninger arrangert pårørendeskole i samarbeid med Sortland kommune. Pårørendeskole er et tilbud for pårørende til personer med demens, hvor pårørende får kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. 

Aktivitetsvenn

Foreningen er aktivt med i Aktivitetsvennprosjektet sammen med Sortland kommune og Frivilligsentralen. Dette er et aktivitetstilbud for personer med demens i samarbeids med frivillige. De frivillige Aktivitetsvennene på Lamarktunet mottok Nasjonalforeningens demenspris 2017.

Lørdagskafé

I mai og oktober måned arrangerer Sortland demensforening lørdagskafé på Lamarktunet bo- og rehabilitering sykehjem. Da er det salg av kaffe og kaker, samt levende musikk. Musikkinnslaget er som oftest fra «Eidsfjor blanda kor» som er veldig populært blant de besøkende. Tilbudet er satt stor pris på av både beboerne, pårørende og andre eldre. Overskuddet av kake- og kaffesalget går uavkortet til trivselstiltak til beboerne ved institusjonen.

Grillhytte

Demensforeningen tok initiativ til å få bygget en grillhytte ved Lamarktunet. Dette ble et spleiselag mellom Sortland demensforening, alle helselagene i Sortland kommune, Familie- og kvinnelaget i Sigerfjord, Pårørendeforeningen ved Lamarktunet og lørdagskafaen ved frivillighetssentralen. Grillhytten har vært et kjærkommet tilbud for beboerne ved Lamarktunet.

Demensaksjon

Demensaksjonen markerer foreningen med bøsseaksjon i samarbeid med alle helselagene i kommunen, da deles det også ut ulike informasjonsbrosjyrer. Foreningen er også bevisst på å legge ut brosjyrer på aktuelle plasser i sitt nærområde, som blant annet apoteker, legekontorer og kommunens servicekontor. Midlene som samles inn under aksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter. Laget markerer også den internasjonale Alzehimersdagen på ulike måter fra år til år.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i foreningen!

For mer info, ta kontakt med leder Audhild Myrseth - tlf: 474 00 842, mail: aud.myrseth@vkbb.no