Nordland

Nasjonalforeningen Strønstad helselag

Nasjonalforeningen Stønstad helselag i Hadsel har en rekke trivselsaktivteter for bygdas befolkning, i tillegg til at de deltar på Nasjonalforeningens aksjoner.

Helselaget har flere årlige trivselsaktiviteter, blandt annet:

  • Nyttårskonsert
  • Barnemaskerade
  • Lunsj for skole og barnehage
  • Hjertemarsj
  • "Under Strøna"- festival
  • Demensaksjonen
  • Høstball
  • Adventskaffe
  • Tredje juledagsfest

 Laget er også engasjerte i prosjektet Ny Giv i bygda.

Du er hjertelig velkommen med i Strønstad helselag!

For mer info, kontakt leder, Marit Holm Nilsen - tlf: 934 06 497, mail: salongbe@online.no