Nordland

Nasjonalforeningen U.L. Håpets helselag

Nasjonalforeningen U.L. Håpets helselag er lokalisert i Kjeldebotn i Ballangen kommune. Helselaget deltar blant annet i hjerteuka, hvor Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hvert år i februar arrangerer U.L. Håpets helselag solfest for alle eldre i bygda. Det stelles i stand til servering av mat, salg av årelodd og underholdning.

I mai markeres aksjonen hjerteuka med servering av hjertegode vafler og kaffe, i tillegg til at det selges hjertelodd til inntekt for hjertesaken.

Kjeldbotndagan arrangeres i juni, og her har laget en representant i styret som bidrar med forskjellig arbeid. Dette er en av inntektskildene til laget. I etterkant av dette blir det arrangert en sommeravslutning for lagets medlemmer der det i tradisjon tro serveres rømmegrøt.

Du ønskes hjertelig velkommen med i U.L. Håpets helselag!

For mer informasjon, kontakt leder Sissel Hansen på tlf: 907 59 629 eller på epost signe@kjeldebotn.com