Nordland

Nasjonalforeningen Vefsn demensforening

Nasjonalforeningen Vefsn demensforening jobber for å bedre hverdagen for personer med demens og pårørende i kommunen, ved å blant annet arrangere pårørendeskoler og møteplasser som demenskafé.

Dette jobber foreningen med:

Demensaksjonen

Nasjonalforeningens demensaksjon blir markert med bøsseinnsamling i nærmiljøet til foreningen, gjerne i samarbeid med en skoleklasse. I tillegg har foreningen stand i byen med utdeling av brosjyrer, også her er bøssene med. I forbindelse med Alzheimersdagen pleier foreningen å arrangere åpent møte med foredragsholdere. Da inviteres helselag og demensforeninger i området, medlemmer og alle andre så måtte være interesserte. Midlene som samles inn under aksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Pårørendeskole

Vefsen demensforening har vært med på å arrangere pårørendeskole i samarbeid med kommunen. Pårørendeskole er et tilbud for pårørende til personer med demenssykdom, hvor man får kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Demenskafé

Foreningen har i ni år drivet en ukentlig demenskafé ved Parken bo- og service senter. Kafeen er et samarbeid med en annen organisasjon, og er åpen torsdag og lørdag fra september til mai. Her er det salg av kaffe, vafler og i blant kaker. I tillegg spilles det levende musikk for gjestene hver gang. Det er et kjærkommet tilbud for mange. Aktiviteten er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.

Aktivitetsvenn

Laget er aktivt i Aktivitetsvennprosjektet i Vefsn. Dette er et aktivitetstilbud for personer med demens i samarbeid med frivillige.

Dagstur
Vefsn demensforening arrangerer en årlig dagstur med buss til bygda Herringen for sine medlemmer og beboerne ved Parken bo- og servicesenter. Her blir de tatt i mot av Herringen helselag ved bygdehuset. Det blir servering av rømmegrøt, kaffer og kaker, samt salg av lodd.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Vefsn demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder for Vefsn demensforening Turid Myrnes Olaussen:  tlf: 915 79 815 eller e-post: turid.olaussen@gmail.com