Nordland

Nasjonalforeningen Vefsn helselag

Nasjonalforeningen Vefsn helselag arrangerer blant annet kafétreff hver onsdag for alle medlemmene sine. De deltar også i Nasjonalforeningens to aksjoner: hjerteuka og demensaksjonen.

Kafétreffet skjer hver onsdag og er et sosialt arrangement som er uforpliktende og ment for at medlemmene skal kunne bli bedre kjent, så vel som holde seg oppdatert på hva som rører seg i laget.

Hjerteuka markeres med både bøsseaksjon i kommunen, hjertemarsj og stands med utdeling av brosjyrer og frukt og grønt. I tillegg til måling av blodtrykket, som gjennomføres i samarbeid med det lokale apoteket.

Vefsn helselag er opptatt av helse i alle ledd og støtter også demensaksjonen, hvor midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Laget har også ulike tiltak rettet mot barn og ungdom, og engasjerer seg i sykehjemmet og eldresentret i kommunen.

Helselaget arrangerer også flere lotterier i løpet av året.  Fast er lotteriet til jul, påske og et i september, sistnevnte går til inntekt for demensaksjonen.

Ved Vefsn sykehjem og Parken bo- og servicesenter arrangerer laget årlig en nyttårskafé. Da serveres det kaffe, kaker og frukt i tillegg litt underholdning.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Vefsn helselag!

For mer informasjon, ta kontakt med leder Monica Grønvik - tlf: 480 94 582, mail: monicagronvik@yahoo.no