Nordland

Nasjonalforeningen Vevelstad helselag

Nasjonalforeningen Vevelstad helselag er blant annet delaktige i hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn penger til hjerte- og karforskning.

Noen av lagets aktiviteter:

  • Jevnlige medlemsmøter med kaffe, kaker og loddsalg. I forbindelse med medlemsmøtene besøkes sykehjemmet.
  • Hjerteuka markerer helselaget med å holde stand med utdeling av frukt og informasjon, salg av lodd, samt å arrangere hjertemarsjen.
  • Demensaksjonen markerer helselaget med bøsseinnsamling. Midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.
  • Nyfødte i kommunen får en hilsen og hjemmestrikkede babysokker fra helselaget.
  • Helselaget gir gaver og støtter ulike lokale og regionale tiltak ved blant annet sykehjem, sykehus og pårørendehus.
  • Arrangerer julebord for helselagets medlemmer.

Vi ønsker deg hjertelig med i Vevelstad helselag!

Ønsker du mer info?
Ta kontakt med leder Sigrid Vevelstad - tlf: 416 85 229, mail: svevelst@online.no