Oppland

Nasjonalforeningen Aurdal helselag

Aurdal helselag arrangerer blant annet formiddagstreff på Trygdeboligen, stølbesøk og juletrefest for hele bygda.

Helselaget har også andre tilbud.

  • Aurdal helselag driver Aurdal helselags Trygdeboliger i Nord Aurdal kommune, "Stiftelsen Aurdal helselags Trygdeboliger"
  • "Trimkasser" langs den nedlagte jernbanetraseen mellom Fagernes og Bjørgo, i tillegg har vi kasse ned ved Aurdalsfjorden og oppe i høgda, med stor oppslutning.
  • Medlemstur
  • Formiddagstreff første mandagen i hver måned på "Storstua" på Trygdeboligen, hvor det serveres kaffe, smørbrød og frukt, og det er opplesning av gode ord og historier og åresalg.
  • Arrangerer juletrefest i samarbeid med andre foreninger i bygda
  • Arrangerer stølbesøk for personer med demens. Turene er sponset med midler fra TV-aksjonen 2013.
  • Arrangerer  sommerlig hyggekveld med middag og dans til personer med demens og deres pårørende. Hyggekvelden er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Er med på den årlige Hjerteukemarkeringen i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Aurdal helselag ble stiftet i 1914.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Aurdal helselag v/Lisbeth Fagerli Sundvoll, tlf.: 997 14349, mail: lisbeth.sundvoll@gmail.com