Oppland

Nasjonalforeningen Etnedal helselag

Etnedal helselag arrangerer blant annet hyggekvelder, har tursti og gågrupper.

Vi er også med i den årlige Demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak, og er med på Hjerteukemarkering i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, med hjertemarsj, salg av hjertelodd og stand med utdeling av frukt.

Ellers har vi andre aktiviteter som:

 • Gågrupper hver torsdag kl. 1100 på Bruflat
 • Gågruppe hver mandag kl. 1900 på Bergene
 • Hver tirsdag er det trimdans/seniordan på Etnedal skule
 • Håndarbeidskafe 
 • Dataklubb
  Hyggekveld på Etnedalsheimen
 • Tursti og helselaget har gå-staver til utlån. Disse er plassert på Seniorsenteret
 • Etnedal helselag har kjøpt inn "Petter puls" undervisningsmateriell til Ednedal skule
 • Medlemsturer
 • Romjulsdrøm på Menighetshuset
 • Temakvelder
 • Medlemmer som er alders- og uførepensjonister (uansett alder) får tilskudd til fotpleie

Laget ble stiftet i 1919

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Etnedal helselag v/Torgun Thon Hagaseth, tlf.: 481 08970 eller e - mail:torgun.hagasesth@skatteetaten.no