Oppland

Nasjonalforeningen Gausdal demensforening

Gausdal demensforening har blant annet gågrupper og møteplasser for eldre.

Ellers har vi følgende aktiviteter:

  • Temakvelder/informasjonsmøter
  • Pårørendeskole
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak.
  • Møteplassser for eldre
  • Gågruppe

Laget ble stiftet i 2001.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Gausdal demensforening v/Eva Lundemo, tlf: 918 20567, mail:eva.lundemo@gausdal.kommune.no