Oppland

Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening

Gjøvik demensforening har blant annet månedlige møter om demens. Kveldene er åpne for alle og er et godt møtested for pårørende.

Eller har vi følgende aktiviteter:

- Arrangerer pårørendeskole om demens og samtalegrupper

- Er høringsinstans og representerer personer med demens og pårørende i forskjellige fora

- Jobber for at Gjøvik skal bli en demensvennlig kommune

- Holder kurs for aktivitetsvenner

- Er med årlig og arrangerer Alzheimerdagen på Reinsvoll

Laget ble stiftet i 1996

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Gjøvik demensforening v/Magnar Sjevelås, tlf.: 936 95707, mail: magnar.sjevelaas@gmail.com

Les informasjonsfolder til Gjøvik demensforening her: