Oppland

Lokallag i Oppland

Alfabetisk etter kommunetilhørighet og navn

 

Dovre

Nasjonalforeningen Dovre demensforening

Etnedal

Nasjonalforeningen Etnedal helselag

Gausdal

Nasjonalforeningen Gausdal demensforening

Gjøvik

Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening

Gran/Jevnaker/Lunner

Nasjonalforeningen Hadeland demensforening

Lillehammer

Nasjonalforeningen Lillehammer demensforening

Nasjonalforeningen Saksumdalen helselag

Lom

Nasjonalforeningen Lom demensforening

Nasjonalforeningen Lom helselag

Nord-Aurdal

Nasjonalforeningen Aurdal helselag

Nasjonalforeningen Fagernes helselag

Nasjonalforeningen Nord-Aurdal demensforening

Nasjonalforeningen Ranheim og Garli helselag

Nasjonalforeningen Vestringsbygda helselag

Nord-Fron

Nasjonalforeningen Midt-Gudbrandsdal demensforening (dekker også kommunene Sør-Fron og Ringebu)

Nordre Land

Nasjonalforeningen Nordre Land demensforening

Nasjonalforeningen Nordre Land helselag

Nasjonalforeningen Torpa helselag

Ringebu

Nasjonalforeningen Ringebu helselag

Sel

Nasjonalforeningen Sel demensforening

Skjåk

Nasjonalforeningen Skjåk demensforening

Sør-Aurdal

Nasjonalforeningen Hedalen helselag

Sør - Aurdal demensforening

Søndre Land

Nasjonalforeningen Fluberg helselag

Nasjonalforeningen Søndre Land demensforening

Vestre Slidre

Nasjonalforeningen Øvre Valdres demensforening (dekker også Øystre Slidre kommune)

Vestre Toten 

Nasjonalforeningen Vestre Toten demensforening

Vågå

Nasjonalforeningen Vågå demensforening

Østre Toten

Nasjonalforeningen Østre Toten demensforening

Nasjonalforeningen Toten helselag (dekker også Vestre Toten kommune)

Øyer

Nasjonalforeningen Øyer demensforening

Øystre Slidre

Nasjonalforeningen Øystre Slidre helselag