Oppland

Nasjonalforeningen Midt-Gudbrandsdal demensforening

Midt Gudbrandsdal demensforening arrangerer blant annet pårørendeskole.

Vi jobber blant annet med:

  • å spre informasjon om demens
  • arrangerer pårørendeskole
  • ha kontakt med kommunen

Laget ble stiftet i 2007.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Midt Gudbrandsdal demensforening v/Lise Berg-Johnsen, tlf 975 23 434, mail mailto:liberg-j@outlook.com