Oppland

Nasjonalforeningen Nord Aurdal demensforening

Nord Aurdal demensforening arrangerer blant annet møteplasser for personer med demens og holder informasjonsmøter i løpet av året.

Vi gjør blant annet dette:

  • Har aktiviteter i den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Arrangerer temakvelder/informasjonsmøte
  • Har møteplasser for personer med demens
  • Arrangerer busstur for demente og pårørende
  • Arrangerer stølbesøk for personer med demens i samarbeid med Valdres folkemuseum og Nord Aurdal demensforening. I 2014 er turene sponset med midler fra TV-aksjonen 2013.

Laget ble stiftet i 2011.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Nord Aurdal demensforening v/Guri Strand, tlf.: 957 58728 eller mail: gustra@online.no