Oppland

Nasjonalforeningen Nordre Land helselag

Nordre Land helselag ble stiftet i 1911 og de jobber med:
 • Eier av Helselagets hus
 • Medeier med Torpa helselag av Frivilligsentralen
 • Datagruppe for pensjonister
 • Folkestiprosjekt/10 turstier i Nordre Land
 • Er med på hjerteukemarkeringen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, med hjertemarsj, stand og salg av hjertelodd
 • Trim for eldre
 • Basar
 • Busstur for medlemmer
 • Tirsdagstreff på Helselagets hus
 • Temakvelder hjerte og demens
 • Medlemsmøter
 • Stiftelsen Aldersboliger Nasjonalforenigens helselag Nordre Land

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Nordre Land helselag v/Odd Granlund, tlf.: 415 10919, mail:oddgranlund@icloud.com