Oppland

Nasjonalforeningen Øvre Valdre demensforening

Øvre Valdres demensforening arrangerer blant annet turer til lokale setrer og gårdsbesøk for personer med demens og deres pårørende.

Øvre Valdres demensforeningen:

  • Arrangerer fagseminarer og åpne møter
  • Arrangerer pårørendeskole
  • Er med på demensaksjonen
  • Møtested for pårørende
  • Øvre Valdres demensforening ønsker å utvikle tilbudet på bakgrunn og innspill fra sine medlemmer.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte leder Anne Finnbråten, tlf.: 994 52094, mail annesinpost63@hotmail.com