Oppland

Nasjonalforeningen Øyer demensforening

Øyer demensforening har ulike arrangementer og tilbud for demente og pårørende som f.eks sang og musikk, aktivitetsvenner, pårørendeskole og temakvelder.

Som medlem får du:

  • Treffe andre i samme situasjon
  • Informasjonsmateriell om demens
  • Invitasjoner til møter og arrangementer
  • Medlemsblad fire ganger i året
  • Informasjon om rettigheter
  • Støtte i møtet med hjelpeapparatet

Øyer demensforening ble startet opp igjen i 2013.

Kontaktinformasjon til Øyer demensforening er: Gunvor Strangstadstuen, tlf: 912 46690, mail: gunvstra@outlook.com