Oppland

Nasjonalforeningen Øystre Slidre helselag

Øystre Slidre helselag ble stiftet i 1912 og de jobber blant annet med møteplasser for eldre og gågrupper.
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Er med på Hjerteukemarkeringen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen med hjertemarsj, stand og loddsalg
  • Møteplasser for eldre
  • Gågrupper
  • Folkesti
  • Matservering til eldre
  • Matkurs

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Øystre Slidre helselag v/Lina Hove, tlf.: 905 55 588, mail: hkhovi@online.no