Oppland

Nasjonalforeningen Ranheim og Garli helselag

Ranheim og Garli helselag ble stiftet i 1925 og de jobber med:
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Er med på Hjerteukemarkeringen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, med hjertemarsj og bøsseinnsamling
  • Familietreff St. Hans v/Køltjern
  • Setter ut krakker til turgåere, tas inn igjen om høsten
  • Vårturer/folkesti
  • Busstur
  • Adventsfest
  • Deler ut juleblomster til eldre
  • Musikkarrangement med profesjonelle musikere på Skrautvål Omsorgsbolig og ved demensavdelingen og kortidsavdelingen i Aurdal. Aktiviteten er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Ranheim og Garli helselag v/Ingeborg Jorheim Brenna, tlf.: 971 46544 mail: ingeborgbrenna@hotmail.com