Oppland

Nasjonalforeningen Saksumdalen helselag

Saksumdal helselag ble stiftet i 1922 og de jobber blant annet med forebygging av hjerte/kar, turmål i nærområdet og de har trim hver uke.
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak. Denne aksjonen er de med på annethvert år.
  • Fotpleie 4 ganger i året til alle i Saksumdal
  • Helselaget har valgt å konsentrere seg om forebyggende hjerte/kar og de har forskjellige turmål i nærområdet og de har trim hver uke
  • Hjertedag på skolen, der har de hjertemarsj og frukt/grønt ved innkomst
  • Førjulskos og minibasar på Bygdahuset. Dagen arrangeres lørdag nærmeste Lucia dagen. Alle barn inviteres til å være med å gå i Lucia tog. Barnekoret og Juniorbrassen synger og spiller

Kontaktinformasjon er til leder er: Siw Arlien, tlf: 915 99397