Oppland

Nasjonalforeningen Torpa helselag

Torpa helselag ble stiftet i 1910 og de jobber med:
 • Er med på Hjerteukemarkeringen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, med bøsseinnsamling og stand hvor det deles ut informasjonsmateriell og frukt, i tillegg avholdes det hjertemarsj
 • Arrangerer basarer
 • Sommerfest for beboere i aldersboligene
 • Førjulshyggekveld for beboere i aldersboligene
 • Har besøkstjeneste på Korsvold
 • Er med og arrangerer dugurdskaffe på Landmo
 • Vennefest med Etnedal helselag
 • "Ut på tur"/medlemstur
 • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
 • Arrangerer fjelltur for personer med demens, i samarbeid med Nordre Land helselag
 • Matpakkedag på Torpa barne- og ungdomsskole
 • Medlemsmøter
 • Fotpleie
 • Mandagstrening på Torpa barne- og ungdomsskole
 • Stiftelsen Torpa Torpa aldersboliger
 • Er medeier i Torpa/Nordre Land Frivilligsentral

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Torpa helselag v/Marit Flaten, tlf.: 951 87577, mail: ariflate@online.no