Oppland

Nasjonalforeningen Toten helselag

Toten helselag ble stiftet i 2006 og de jobber blant annet med temakvelder og medlemsmøter.
  • Temakvelder om hjertesaken og demenssaken
  • Hjerteukemarkering i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen, hjertemarsj og stand med utdeling av frukt og kaffe, utdeling av brosjyrer og infomateriell
  • Den årlige demensaksjonen der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak
  • Medlemsmøter
  • Grillaften for medlemmer
  • Busstur
  • Trimgruppe som møtes hver tirsdag på Raufoss
  • Besøkstjeneste, annenhver torsdag på Gjøvik sykehus, medisin 2E

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Toten helselag v/Egil B. Berglund, tlf.: 61 16 95 05, mail:ebberglund@yahoo.com