Oppland

Nasjonalforeningen Vestre Toten demensforening

Vestre Toten demensforening er blant annet med på å arrangere pårørendeskole i Toten og Gjøvik.

Kontaktinformasjon til Vestre Toten demensforening er: leder Kjell Elnæs, tlf.: 908 49624, mail: kjell.roar@elnaes.com