Oppland

Nasjonalforeningen Vestringsbygda helselag

Vestringsbygda helselag ble stiftet i 1991 og de tilbyr blant annet:
  • Turer for eldre
  • Basar og juletrefest

Mer informasjon kan fås ved å kontakte Vestringsbygda helselag v/Per Bjerke, tlf: 908 45511