Oslo

Nasjonalforeningen Vinderen helselag

Vinderen helselag holder til midt i smørøyet på Vinderen, og arrangerer blant annet musikk- og seniorkafeer.

Av andre aktiviteter kan nevnes:

  • trimgruppen "Vinderen Besserud 60 pluss", med 40-60 deltagere, hver tirsdag året rundt. Starter på Midtstuen, ved Heftye-Bautaen og går bomveien i 1 1/2 time fra kl. 10:30.
  • turgruppen "Den Gyldne Spaserstokk" går hver onsdag forskjellige steder i byen fra kl. 10:30, 2-4 timer tur. Fremmøte Vinderen seniorsenter.
  • seks årlige "musikk/seniorkafeer for eldre", på lørdager, samt en årlig nyttårsfest.
  • lotterier til inntekt for både hjerte-/karforskning, demenssaken og seniorsenteret.
  • rekruttering av  frivillige som kan delta aktivt i driften av senteret, samt at vi gir økonomisk- og annen hjelp til senteret.
  • vi samarbeider med grunnskolen om tema kosthold og helse, og følger opp skoleelever som deltar i Nasjonalforeningens årlige hoppetaukonkurranse.

Målet til laget er å forebygge sykdom og ulykker samt å fremme folkehelsen gjennom opplysnings-, omsorg-, og trivselstiltak. Dette gjør vi ved å skape trivsel og aktivitet, både for brukere på seniorsenteret og for de frivillige.

Har du lyst til å bli frivillig og gjøre en innsats sammen med oss tar du kontakt med daglig leder på senteret, e-post:leder@vinderensenior.no

Vinderen helselag støtter driften ved Vinderen seniorsenter gjennom frivillig innsats, rekruttering av nye frivillige samt økonomisk støtte til utvalgte arrangementer. Vi bidrar til å skape et trivelig miljø ved seniorsenteret både for brukere og for de frivillige.

Vi arrangerer seks årlige musikk/seniorkafeer for eldre på lørdager samt en årlig nyttårsfest. Disse er alle gratis. I tillegg har vi turer og utflukter for våre brukere.

Det samarbeides med grunnskolene i vårt distrikt, og vi følger opp hoppetaukonkurransen med premie til beste klasse.

Helselaget organiserer lotterier, temadager og innsamlinger til inntekt for både hjerte-kar-forskning, forskning innen demenssykdommer og til seniorsenterets drift.

 Årlig kjøper vi inn nye bøker til seniorsenterets bibliotek.

Kontaktinfo Vinderen seniorsenter

Nettside: Vinderen seniorsenter
Adresse: Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Telefon 22 13 96 00
e-post: leder@vinderensenior.no