Østfold

Nasjonalforeningen Trøgstad og Båstad helselag

Vi har blant annet aktivitetsgruppe for personer med demens to dager i uka på Trøgstadheimen og holder jevnlig dugnad i sansehagen.

Vi støtter også allsangstilbudet tirsdager på sykehjemmet i samarbeid med med kulturetaten, og annenhver onsdag på Senteret, Heimen.

Vil du vite mer, ta kontakt:

Jorunn S. Strønes, leder - 907 75 376