Rogaland

Nasjonalforeningen Bjerkreim helselag

Bjerkreim helselag arrangerer blant annet utflukter for beboere på omsorgssenteret, og deltar aktivt i Hjerteuka der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Vi er med på å skape møteplasser hvor sosial omgang for unge og eldre er hovedmålet! Vi vet at sosiale nettverk er helsefremmende og ikke minst sykdomsforebyggende!

Våre aktiviteter:

  • Månedlige sosiale samvær på omsorgssenteret den siste onsdagen i måneden. I tillegg til at vi har samarbeid med andre frivillige organisasjoner og besøker omsorgssenteret hver tredje tirsdag i måneden. Vi steker lapper, drikker kaffe, sang og musikk og opplesning av små stykker. 
  • Månedlige bingokvelder.
  • Vi leier en liten buss og dra på mindre turer med beboere på omsorgssenteret. På høsten har vi en busstur for alle i bygda. 
  • Under Hjerteuka har vi stand og vi deltar også i Demensaksjonen på høsten, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Ellers jobber laget med å spre informasjon og kunnskap på temamøter.

Nasjonalforeningen Bjerkreim helselag ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen! 

Ta gjerne kontakt med leder Anna Håland på tlf.51 45 03 05.