Rogaland

Nasjonalforeningen Figgjo helselag

Nasjonalforeningen Figgjo helselag i Sandnes kommune deltar blant annet på den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Figgjo helselag har helt siden starten i 1923 vært en ressurs for kommunens innbyggere, drevet velferdsarbeid og omsatt gode ideer til praktisk arbeid.  I dag er det helseopplysning og forebyggende tiltak som er i fokus. Vi driver blant annet eldresenteret i Figgjohallen.

Våre aktiviteter:

  • Den andre torsdagen hver måned har vi møte på eldresenteret. 
  • Vi har basar på våren og julemesse før jul. 
  • Arrangerer dagstur i samarbeid med Figgjo Fajanse seniorklubb. 
  • Vi følger opp barneskolen på tema kosthold og fysisk aktivitet
  • Helselaget gir støtte til andre aktiviteter i nærmiljøet. I tillegg til å delta i Hjerteuka, har vi hatt loppemarked der inntekt går til Demensaksjonen på høsten. Midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Figgjohuset er bygdas midtpunkt for trening, kultur og samfunnsliv og Figgjo helselag er sponsor til treningsenteret. Er du medlem får du redusert pris på trening/treningsmedlemskap.

Nasjonalforeningen Figgjo helselag har rundt 90 medlemmer - ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!  

Adresse og kontaktinfo Figgjo helselags eldresenter: 
Figvedbakken 22 4332 Figgjo
Telefon 51 66 10 59

Vil du vite mer om helselaget?

Ta kontakt med leder Ingrid Kronfeldt på tlf: 48 25 96 98