Rogaland

Nasjonalforeningen Haugaland demensforening

Nasjonalforeningen Haugaland dekker kommunene Karmøy, Haugesund, Utsira, Bokn, Tysvær og Vindafjord. Vi jobber for å fremme best mulig livsvilkår for personer med demens og deres pårørende i lokalmiljøet.

Aktiviteter:

  • Spre informasjon og kunnskap om sykdommen demens
  • Skape større forståelse lokalt for den syke og pårørendes situasjon.
  • Synliggjøre pårørendes behov for hjelp og avlastning
  • Gi pårørende mulighet til å møte andre i samme situasjon
  • Være pådriver for tidlig diagnose og at den demenssyke får behandlingstilbud tidligst mulig.

Nasjonalforeningen Haugaland demensforening ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen! 

Les mer og bli venn med oss på https://www.facebook.com/HaugalandDemensforening

Ta kontakt med leder i demensforeningen:
Astrid Håland, tlf. 95 89 76 72 eller e-post: astrid.haland@haugesund.kommune.no