Rogaland

Nasjonalforeningen Hellvik helselag

Hellvik helselag i Eigersund arrangerer blant annet bussturer for bygdas pensjonister, og holder gågrupper og basarer.

Aktivitetene varierer i tråd med lokale behov, men engasjement og ansvar for nærmiljøet kan stå som fellesnevner for aktivitetene i helselaget.

I 2013 opprettet vi for eksempel, i samarbeid med Egersund kommune, en folkesti. Folkestien går fra Hellvik bedehus til Maurholen stasjon – en strekning på 3,2km. 

Vi har i mange år dessuten skrevet “kontrakt” med ungdomsskoleelevene. Starter de ikke å røyke de tre årene på ungdomskolen, får de en pengepremie på avslutningsfesten i mai/juni for 10. klasse i “Røykfri-prosjektet”. Det har vært en suksess!

I tillegg har vi flere aktiviteter, slik som:

 • Barnedag
 • Busstur for bygdas pensjonister
 • Foreningsmøter
 • Gågruppe
 • Basar
 • Blomsterkveld
 • Nissemarsj i barnehagen
 • Grøtfest for pensjonistene
 • Faste torsdagsturer
 • Vi deltar aktivt i Nasjonalforeningens Hjerteuke
 • Vi følger opp skolen på tema kosthold og fysisk aktivitet og gir gave til Hellvik barnehage
 • Alle nyfødte på Hellvik får hjemmestrikket babyteppe med Nasjonalforeningens logo
 • Alle over 75 år får blomsterhilsen til jul
 • Vi deltar på marken i regi av Joker Hellvik med rullelapper og brosjyrer.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Hellvik helselag! 

Ta gjerne kontakt med Ellen Svendsen på tlf: 97 67 08 17 eller e-post: ellen.svendsen@dabb.no