Rogaland

Nasjonalforeningen Høyland helselag

Høyland helselag arrangerer blant annet temamøter med aktuell informasjon om hjerte- og karsykdommer og demens.

Vi engasjerer oss i vårt nærmiljø, er med på å skape møteplasser hvor sosial omgang på tvers av generasjonene er hovedmålet! 

Vi var også med på etableringen av Mossiges Minde, som i dag består i dag av et seniorsenter, 20 trygdeleiligheter og 12 eldreboliger.

Høyland Helselag har flertall i styret, støtter senteret økonomisk og ved stor frivillig innsats. Helselaget har fast møtested på Mossiges Minde.

Noen av våre aktiviteter:

  • Siste mandagen i måneden har vi møter med underholdning
  • To basarer hvert år, Mossiges Minde på våren – Soma på høsten
  • Temamøter med aktuell informasjon om hjerte/karsykdommer, demens etc. 
  • Vi jobber for hjertesaken ved å arrangere hjertemarsj under Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Ellers jobber vi med å informere om Nasjonalforeningen for folkehelsens saker samt å være synlig i nærmiljøet.
Nasjonalforeningen Høyland helselag har ca. 130 medlemmer, men vi ønsker oss flere medlemmer.

Jo flere som deltar, dess mer kan utrettes. 

Ta kontakt med: Anne Marie Rønneberg på tlf.93 63 54 58 eller
e-post: dagny.borsheim@gmail.com

Kontaktinfo til Mossiges Minde seniorsenter:
Solaveien 58, 4316 Sandnes
Telefon 51 66 42 64, mail: post@mossigesminde.no