Hva skjer?

Pårørendeskolen 2018 i Sandnes

Startet opp tirsdag 20. februar, og går over fem tirsdager på Mossiges Minde. Kurset er overtegnet.

Et kurstilbud til deg som har omsorg for eller er i nær relasjon med en person med demens - og vil vite mer!