Rogaland

Nasjonalforeningen Jøsneset helselag

Nasjonalforeningen Jøsneset helselag ble stiftet i 1936, som et kretslag under Hjelmeland helselag, men har siden 1976 vært aktive i nærmiljøet som et eget lokallag. Med sine over 50 medlemmer spiller helselaget en viktig rolle i bygda og har i alle år arrangert en rekke sosiale og fysisk aktive aktiviteter.

Her er noen av aktivitetene:

  • Gå gruppe hver tirsdag kl.18.30, oppmøte ved branngarasjen
  • Seniortreff på dagsenteret, trivselstova – middag og drøs
  • Damekvelder siste onsdag i måneden på trivselstova kl.19.30
  • Årsmøte med basar
  • Styrketrening for alle, hver torsdag i gymsalen kl.19.30
  • «Hardhausen» tre-nuts tur sammen med ungdomslaget
  • Vi støtter hjertesaken i hjerte uka på våren med hjertemarsj
  • Demensaksjonen støttes med bøsseinnsamling
  • Helsebading i svømmehallen på Hjelmeland for små barn og for voksne

På Jøsneset er det  lang tradisjon for å ha turposter, med bøker som folk skriver navnet sitt i når de går på tur. Dette er et opplegg som Jøsneset Helselag har driftet i mange år, og som er en flott stimulans til å oppsøke turmål og holde seg i aktivitet. På årsmøtet blir det trukket ut vinnere fra hver av de 9 turpostbøkene.

Nasjonalforeningen Jøsneset helselag vil gjerne ha flere medlemmer, og ønsker velkommen nye medlemmer – aktive personer med gode idéer og frivillig innsats.

Frivillighet gir dobbel glede!

Vi har egen nettside: www.josneset.no 
Her finner du bl.a. turkartet, nyheter, kalender over aktiviteter som skjer i bygda, m.m. Så følg med her! Gi beskjed til oss dersom det er noe som vi kan legge ut som er av allmenn interesse for andre i bygda vår.

Har du forslag om oppgaver vi bør ta fatt i eller vil du vite mer om oss?
Ta gjerne kontakt med leder Cesilie Wåland på tlf. 99 10 13 65 
eller e-post: cesilie_nauste@hotmail.com