Rogaland

Nasjonalforeningen Lund helselag

Nasjonalforeningen Lund helselag deltar blant annet den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Lund helselag har mer enn 300 medlemmer. Vi engasjerer oss i vårt nærmiljø og er med på å skape møteplasser hvor sosial omgang for unge og eldre er hovedmålet! 

Hva gjør helselaget for helse og trivsel i nærmiljøet?

  • Foreningsmøte den siste onsdag i måneden
  • Heldagstur på våren – for alle
  • Årlig basar med fine gevinster
  • Følger opp barneskolen om tema kosthold og fysisk aktivitet
  • Helselaget har kjøpt nye trygghetsalarmer og sentral for disse, som kan leies helt gratis! Vi har også årlig vedlikehold og reparasjon av disse.
  • Vi har kjøpt inn blærescanner til omsorgsenteret, legesenteret har fått tilskudd til ny blodprøvestol og sentrifuge til diverse prøver, gitt støtte til hjertestarter til idrettslaget og til brystpumper på helsestasjonen
  • Vi vil gi støtte til ny svømmehall, terapi delen med kr. 250.000
  • Støtter aktivt den årlige Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

 Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Lund helselag!

Har du spørsmål, kan du kontakte:
Magne Leirflåt på tlf: 90 94 54 64 eller e-post: kjeleir@online.no