Rogaland

Nasjonalforeningen Nedstrand helselag

Nasjonalforeningen Nedstrand helselag i Tysvær kommune arrangerer både gågruppe, temamøter og andre tiltak som fremmer god helse i lokalmiljøet.

Vi vet at sosiale nettverk er helsefremmende og ikke minst sykdomsforebyggende! 

Her er noen av aktivitetene våre:

 • Månedlige foreningsmøter, noen ganger med aktuelle tema andre ganger sosialt samvær
 • Årlig busstur
 • “Syng med oss”
 • Gågruppe / ruslegruppe
 • Blomster før jul til alle som fyller 80 år
 • Skolefrokost
 • Temamøter
 • Trivselstiltak for eldre
 • Basar
 • Deltar aktivt i Nasjonalforeningens Hjerteuke hver vår, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen
 • Vi bidrar også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Ellers jobber vi aktivt med å spre informasjon og kunnskap om Nasjonalforeningens saker og er synlige i nærmiljøet - vi er interessert i samarbeid andre lokale foreninger og lag.

Nedstrand helselag ønsker seg flere medlemmer til laget!

Har du spørsmål til oss?

Ta kontakt med Inger Johanne Djursvoll på tlf: 97 57 59 43 eller e-post: johandju@online.no