Rogaland

Nasjonalforeningen Ombo helselag

Nasjonalforeningen Ombo helselag i Finnøy kommune arrangerer blant annet gågrupper, barnedag med grilling og adventsmiddag for pensjonister.

Vi engasjerer oss i vårt nærmiljø, er med på å skape møteplasser hvor sosial omgang på tvers av generasjonene er hovedmålet. Sosiale nettverk i tillegg til fysisk aktivitet og sunt kosthold er helsefremmende og ikke minst sykdomsforebyggende!Her er noen av våre aktiviteter: 

  • Gågruppe på hver side av øya
  • Barnedag med grilling, natursti og andre leker
  • Adventsmiddag for pensjonister
  • Vi deltar i Demensaksjon, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Her holder vi blant annet blomsterbasar.
  • Vi deltar i Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen. 
  • Aktive i verving av medlemmer
  • Seniorkafe og datakurs for 50+ på Grendahuset
  • Basar

Helselaget har omtrent seksti medlemmer og vi ønsker nye medlemmer velkommen. 

Har du spørsmål til helselaget? Ta kontakt med:
Leder Kari Skaar på kaskaar2@online.no,  tlf. 51 75 17 43