Rogaland

Nasjonalforeningen Randaberg helselag

Nasjonalforeningen Randaberg helselag ble stiftet i 1925, og har i dag ca. 220 medlemmer. Helselagets første oppgave var å skaffe én liter melk daglig til ei ung jente med tæring og helselaget har i alle år vært og er en ressurs for kommunens innbyggere.

Helselaget engasjerer seg i nærmiljøet med helsefremmende tiltak for unge og eldre, som gir trivsel og glede og en sunn livsstil. 

Våre faste aktiviteter:

 • Sittedans på Vistestølen én gang i uken. 
 • Sang- og musikkarrangementer for beboere på Vistestølen og pårørende med innleid profesjonell musiker. Arrangementene er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.
 • Gladtrimmen i Randaberghallen hver tirsdag
 • "Kvinner møter kvinner" på Frivilligsentralen "Landsbyhuset" annenhver onsdag (partallsuker)
 • Turgruppe på torsdager, Sitopassasjen 
 • Seniordans, annenhver torsdag (oddetalls-uker)
 • Barnehagemarsj i mai
 • Vi følger opp barneskolen på tema kosthold og helse.
  Skolelunsj for 3.klassetrinn og Sunn mat kurs for 4. klassetrinn 
 • Hjertemarsj med quiz i Hjerteuka i mai, for 4.klasse og godt voksne
 • Kulturkvelder på Vardheim
 • Åpne møter med aktuelle tema
 • Demensaksjon i september 
 • Beredskapsgruppe sammen med Randaberg kommune
 • Støtter Frivilligsentralen
 • Har representant i arbeidsgruppa for Demensvennlig Samfunn i Randaberg kommune 

Oppgavene i Randaberg helselag gir glede og trivsel både til den som mottar og den som gir! Vi kaller oss «limet i bygda», og vi står på hele året for å være til hjelp og nytte for våre sambygdinger.

Vil du være med i Randaberg helselag,er det bare å ta kontakt med:

Reidun Sirevaag på mobil 97193425 eller 
e-post:reidunsirevaag@hotmail.com