Rogaland

Nasjonalforeningen Ryfylke demensforening

Gjennom å blant annet arrangere pårørendeskoler og temamøter om demens ønsker vi i Ryfylke demensforening å jobbe for mer kunnskap om sykdommen og for en bedre hverdag for personer med demens og deres pårørende. Vi dekker kommunene Strand, Forsand og Hjelmeland.

Vi ønsker å være en møteplass for pårørende, helsepersonell og andre med interesse for demens og demensomsorg. Målet er å gjøre hverdagen bedre for personer med demens og deres pårørende, være pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud. Dersom du selv er rammet av demens eller er pårørende til en som har demens, kan du ha stor nytte av å bli med i demensforeningen!

Nasjonalforeningens demensforeninger jobber blant annet med:

  • Temamøter/informasjonsmøter
  • Pårørendeskoler
  • Samtalegrupper for pårørende
  • Demenskafé
  • Alzheimerdagen - stand med informasjonsmateriell
  • Gågrupper, andre trimtilbud og turvirksomhet
  • Sangtilbud i institusjon og for hjemmeboende
  • Bidra til å realisere mimrerom, sansehager og dagaktivitetstilbud
  • Drive helsepolitisk arbeid
  • Å påvirke til en god demensomsorg lokalt

Vil du bli medlem? Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt med:

Ryfylke demensforening v/leder Jane L. Moe,
tlf. 91340967 eller e-post: jane.moe@strand.kommune.no