Rogaland

Nasjonalforeningen Stavanger demensforening

Nasjonalforeningen Stavanger demensforening tilbyr gjennom faglige foredrag og samtaler, kunnskap og innsikt i hvilke følger demenssykdom kan ha for den som er syk, pårørende og øvrige familie.

Demensforeningen har fast møtested på Skipper Worse Ågesentunet. Møtene våre har alltid et faglig tema med eksterne forelesere og rom for sosialt samvær. Det annonseres i Stavanger Aftenblad. Medlemmene får invitasjon på mail eller pr. brev. Det ligger også innlegg på Nasjonalforeningen for folkehelsen Rogaland sin facebook side - og på nettsiden

Vi jobber for at personer med demenssykdom:  

  • skal møtes med respekt 
  • skal få diagnose så tidlig som mulig 
  • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud 
  • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov for det
  • og deres pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens 
  • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap  

Stavanger demensforening deltar aktivt på den landsomfattende Demensaksjonen hver høst, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Vi ønsker velkommen nye medlemmer.

Har du spørsmål? Vil du vite mer om oss? 

Ta gjerne kontakt med:
Leder Elsa Vistnes, tlf. 95728133 /
e-post: evistnes@frisurf.no
   eller 
demensforeningenistavanger@gmail.com