Rogaland

Nasjonalforeningen Talgje helselag

Nasjonalforeningen Talgje helselag i Finnøy kommune arrangerer blant annet sittedans, holder temamøter og deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Vi i Talgje helselag mener at sosiale nettverk i tillegg til fysisk aktivitet og sunt kosthold er helsefremmende og ikke minst sykdomsforebyggende! 

  • Vi organiserer sosiale tiltak i nærmiljøet. Blant annet temakafé, der vi kombinerer det sosiale samvær med et foredrag med aktuelle tema, som ofte er helserelatert. 
  • Vi eier og drifter en hjertestarter
  • Vi deltar aktivt i Hjerteuka på våren ved å organisere hjertemarsj
  • Vi går med bøsser ved Demensaksjonen på høsten, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 
  • Helselaget kan tilby fotpleie for eldre  
  • Vi gir blomst til de som har vært på sykehjem/ sykehus og juleblomsterhilsen til alle over 80år.
  • Zumba fra 12 år og oppover. (Planer om Zumba for barn fra januar 2016)  
  • Nyfødte på øya får hjemmestrikket teppe 

Talgje helselag har noe over 50 medlemmer og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Har du spørsmål, kan du kontakte styret på e-post: talgje.helselag@gmail.com