Sogn og Fjordane

Nasjonalforeningen Fjaler helselag

Fjaler helselag arrangerer trim for eldre, og deltar blant anna i den årlege Hjerteuka.

I Hjerteuka jobber Nasjonalforeningen for folkehelsen med å infomere om sunne levevanar og samlar inn til hjerte- og karforskinga. 

Andre aktivitetar:

  • Trim for eldre.
  • Vi har kjøpt inn rokkeringar til skulane, sånn at barna kan vere i aktivitet i friminutta.
  • Helselaget støttar tiltak for betre psykisk helse, lotteri, gjev tilskot til fotpleie og blomsterhelsing til dei eldre i bygda.

Du er velkomen som medlem i helselaget!

For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, kan du halde auge med kunngjeringer i avisa og oppslag i nærmiljøet.