Sogn og Fjordane

Nasjonalforeningen Frammarsvik helselag

Frammarsvik helselag i Naustdal jobber med å arrangere trim for eldre, barn og ungdom i bygda.
Vi sørgjer også for:

  • Å ha turpostar i ei løype
  • Å arrangere møteplassar i form av basar og kafé.

Du er velkomen som medlem i helselaget!

For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, kan du halde auge med kunngjeringer i avisa og oppslag i nærmiljøet.