Sogn og Fjordane

Nasjonalforeningen Lavik helselag

Lavik helselag i Høyanger jobber blant annet med å helde skule- og barnehagemåltid, kaffikos på Helsesenteret og kyrkjekaffi.

Aktivitetar i helselaget:

 • Skule- og barnehagemåltid
 • Stønad til innkjøp av diverse utstyr i barnehage og skule
 • Samarbeid med Høyanger kommune om tryggleiksdagane
 • Kontaktgruppa: Kaffikos på Helsesenteret torsdag ettermiddag og kyrkjekaffi m/ andakt på Helsesenteret
 • For dei over 60: Dagstur om våren og juletrefest
 • Saman med Røde kors sponsar vi julelunsj for brukarane av open omsorg i Lavik
 • Sal av hjartelodd
 • Stand med utdeling av Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt opplysningsmateriell
 • Temakveld
 • Basar og kakelotteri
 • Stønad til fotpleie
 • Helselaget har gjennom fleire år arbeidd med prosjektet LHR A/S, noko som har tatt mykje tid og pengar, og arbeidet pågår fortsatt.

Lavik helselag ynskjer å gjere eit godt frivillig arbeid i vårt område, difor er du som medlem velkomen til å vere med og støtte oss i arbeidet. Ynskjer du å verte medlem er du hjarteleg velkomen.

For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, kan du halde auge med kunngjeringer i avisa og oppslag i nærmiljøet.