Sogn og Fjordane

Nasjonalforeningen Øen helselag

Øen helselag i Hyllestad ønskjer å vere ein pådrivar til at alle kan ha mulighet til god helse, både fysisk og psykisk. Vi ønskjer også å vere ein høyringsinnstans for helsefaglege planar i kommunen.

Våre aktivitetar og satsningstema:

  • Hjartemarsj
  • Eldrekafé
  • Eldrefest
  • Pårørandeskule
  • Flyktningane
  • Demensaksjonen
  • Strikkekafe
  • Medlemstur
  • Samarbeid med 10. klasse ved Hyllestad skule.

Du er velkomen som medlem i helselaget!

For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, kan du halde auge med kunngjeringer i avisa og oppslag i nærmiljøet.