Sogn og Fjordane

Nasjonalforeningen Sogndal helselag

Helselaget fremjar god hjartehelse, og har trimtilbod for eldre. Me arrangerer óg pårørandeskule for pårørande til personar med demens.

I tillegg til har me delteke på prosjektet "Fysisk aktivitet for personar med demens". Vi arbeider óg med fysisk aktivitet for barn og unge. 

Du er velkomen som medlem i helselaget!

For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, kan du halde auge med kunngjeringer i avisa og oppslag i nærmiljøet.