Sogn og Fjordane

Nasjonalforeningen Viksdalen helselag

Viksdalen helselag i Gaular jobber for å fremje helse og trivsel i bygda. Dei tilbyr mellom anna fotpleie for medlemar og arrangerer basarer.

Viksdalen helselag yter økonomisk støtte til små og store tiltak i bygda som har som føremål å fremje helse og trivsel. Vi har finansiert innkjøp av hjertestartar og finansierer også drifta av denne. Laget har tilbod om sponsing av fotpleie for medlema.

 For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, kan du halde auge med kunngjeringer i avisa og oppslag i nærmiljøet.