Sør-Trøndelag

Nasjonalforeningen Drivdalen Yngre helselag

Drivdalen Yngre helselag i Oppdal støtter opp om skolen og andre ting som skjer i nærmiljøet.

I tillegg arrangerer vi:

  • basarer i lag med Driva helselag til inntekt for kretsen.
  • "Laurdagskafè" 2 – 3 ganger i året, og deltar som arrangør på ulike ting i kretsen, eks. juletretenning.
  • har gjennom mange år arrangert basarer sammen med Driva helselag til inntekt for kretsen. De to siste årene har det vært arrangert julemesse i stedet for basar.

Vi står også for ulike arrangement som for eksempel påskelunsj for skoleelevene med fokus på sunn mat, temamøter, sætermøte om høsten, hobbykvelder, faste treningskvelder, juletretenning og St. Hans feiring med mer.

Styret i laget:
Leder:  Gina Rislien
Nestleder: Jenny Kristin Heggvoll
Sekretær: Inger Jori Lundaløkk
Kasserer: Wenche Tørset
Styremedlem: Yngvild Sæther

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer info eller vil bli medlem!