Sør-Trøndelag

Nasjonalforeningen Fosen demensforening

Fosen demensforening demensforening arbeider for å bedre livskvaliteten til personer med demens og deres pårørende i kommunen, blant annet ved å arrangere temakvelder og pårørendeskoler.

Vi deltar også på Demensaksjonen hver høst, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Ønsker du mer informasjon eller vil du bli medlem? Kontakt gjerne Marit Tørum på epost jan.torum@online.no eller tlf. 482 70 384.