Sør-Trøndelag

Nasjonalforeningen Oppdal demensforening

Oppdal demensforening arbeider for å bedre livskvaliteten til personer med demens og deres pårørende i kommunen, blant annet ved å arrangere temamøter, kurs for helsepersonell og pårørendeskoler.

Kontaktinformasjon til leder i laget, Sigrid Mesloe: smesloe@gmail.com , telefon: 416 19 629

Følg oss på Facebook! 

Aktiviteter:

 • Vi arrangerer tre ønskekonserter siste onsdag i hver måned, med en pårørende som også er medlem i foreninga som primus motor,  på skjermet enhet og i kantina på Oppdal Helsesenter, og på Boas (bo og aktivitetssenter). Lokale sangere og musikere stiller opp gratis.
 • I desember utvider vi med kaffeservering, og leier en artist utenfra.
 • Vi har to åpne temamøter hvert år, et om våren og et om høsten.
 • Vi er med på Demensaksjonen hver høst i samarbeid med alle helselaga i Oppdal. Midlene som samles inn under aksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter.
 • Vi arrangerer kurs (ofte i samarbeid med hjemmetjenesten eller Oppdal Helsesenter) for helsepersonell omtrent annethvert år.
 • Vi er med og arrangerer pårørendeskole (satser på en pr. år)
 • Vi arrangerer erindringstreff for hjemmeboende personer med demens.
 • Nytt av året er at dette vil bli et samarbeid mellom hjemmetjenesten og Oppdal demensforening.
 • Vi er aktive i forhold til politikerne for at det skal satses mer på demensomsorgen.
 • Vi er talerør for pårørende i forhold til ting de selv synes det er vanskelig å ta opp.
 • Vi gav i 2011 ut en ny sangbok som Oppdal Helsesenter og Boas fikk i gave.
 • Vi samarbeider med Boas, Oppdal Helsesenter og Hjemmetjenesten til det beste for personer med demens.
 • Vi har godt samarbeid med helselaga i Oppdal, og med andre lag og foreninger som gir oss midler slik at vi kan gjennomføre aktivitetene våre.

Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om oss!

Vi ønsker alle interesserte velkommen til å delta på noen av våre aktiviteter!